Stockholm: KA 10066011
 

!به ک ی ی د گلوبال کنسالتینگ خوش آمدید

.هدف ما یاری شما برای به تحقق رسیدن رویا‌هایتان جهت یافتن کار یا تحصیل می‌باشد

.ما بر پایه علاقمندی و تجربه شغلی تان  شما را به یک کارفرما تطبیق میدهیم

.مربیان حرفه‌ای و مجرب ما شما را در این فرایند پشتیبانی و یاری میرسانند

  KA: 10066011 جهت یاری گرفتن از ما لطفا آدرس ما و شماره

.را به مسول و سرپرست اداره کار یابی تان ارایه دهید